PSセンターニュース

 

      項  目   備  考
平成31年

 

   

 

 

 

2月

1日

   

経営労務委員会 

 

午後4時

組合会館 ホール 

 

 1日

   

新春経済講演会 

 

午後5時30分

組合会館 ホール 

 

 13日

   

ガソリン値決め

 

午前11時

事務局 応接室

 

 13日

   

保守管理・環境委員会

 

午後3時

組合会館 ホール 

 

14日

   

団地内道路一斉清掃

 

午後3時

 

15日

   

総務委員会 

 

午後3時

組合会館 ホール 

 

 15日

   

役員会

 

午後4時

組合会館 ホール 

3月

13日

   

ガソリン値決め

 

午前11時

事務局 応接室

 

13日

   

 事業委員会

 

午後4時

組合会館 ホール